เจาะรู


crochet    เจาะรู
 
เครื่องมือที่เราใช้เจาะปากกระเป๋า กระป๋า ที่กำลังทำ และชิ้นส่วนที่ทำกระเป๋าแล้วเสีย / CANNOU ผู้ชม 189 
 
ที่เจาะรูแบบเล็กๆ / ผู้ชม 5575 
 
อุปกรณ์เจาะรูประดาษไข / ผู้ชม 1185